Ondersteuning bij leven met een beperking

Foto van hand met calculatorHomepage Financiële regelingen             

Mensen met een beperking hebben om verschillende redenen zorg of hulp nodig. Dit leidt vaak tot extra kosten. In het ene geval kan het gaan om een gehoorapparaat, in het andere geval om hulp bij het wassen en aankleden. Of u verzorgt een gehandicapt kind thuis en hebt daarbij begeleiding nodig.
Er zijn verschillende regelingen voor vergoeding van de zorg of hulp die u nodig heeft. Maar voor welke uitgave kunt u op welke regeling een beroep doen? Hieronder staat een tabel waarin u kunt zien welk hulpmiddel/voorziening door welke wet wordt vergoed en waar u moet zijn voor het aanvragen van wat u nodig heeft in de regio Rotterdam.

Soort hulpmiddel/voorziening Welke wetgeving en meer informatie Bij welke organisatie kun je terecht in de regio

Wet op de maatschappelijke ondersteuning Wmo-loketten in het werkgebied van MEE Rotterdam Rijnmond

Luiervergoeding 
Loophulpmiddelen
Communicatiehulpmiddelen 
Gezondheidsvervoer

Zorgverzekeraar

PGB voor huishoudelijke verzorging

PGB

Wet op de maatschappelijke ondersteuning

AWBZWmo-loketten in het werkgebied van MEE Rotterdam Rijnmond

Tegemoetkoming onderhoud thuiswonende kinderen met een beperkingTOGSociale Verzekeringsbank
Bijzondere uitgave vanwege ziekte, beperking of ouderdomWet Werk en BijstandSoZaWe kantoren regio Rotterdam 
Belastingaftrek vanwege ziekte, beperking of ouderdom 2006

Voorzieningen op en rond het werk of de opleidingUWVUWV

Er valt nog meer te vertellen over dit onderwerp. Wij hebben een verzameling teksten over financiële regelingen voor u op een rij gezet.


MEE helpt u verder

U kunt uw vraag telefonisch of via de mail stellen aan het informatie en adviesteam van MEE Rotterdam. U kunt onderaan deze pagina specifiek zoeken naar organisaties die met financiële regelingen te maken hebben.

Rubriek
Naam
Plaats
trefwoorden Klik hier voor een overzicht van de trefwoorden
Doelgroep
Leeftijdscategorie
Zoek