Ondersteuning bij leven met een beperking

Samen verder in de gekleurde wereld van Rotterdam

Doel van het project is een bijdrage te leveren aan een evenredige participatie van, en volwaardig burgerschap voor, alle mensen met een handicap in Rotterdam, ongeacht hun etnisch culturele achtergrond. Binnen dit project zal vanaf het begin intensief worden samengewerkt met Rotterdamse instellingen, (gemeentelijke) voorzieningen, met organisaties voor mensen met een beperking en met migrantennetwerken in de regio.

Resultaten van alle inspanningen in het kader van het project zijn gericht op het bieden van een cliëntgerichte zorg- en hulpverlening aan de  multiculturele cliëntengroepen van deze organisaties. Aanleiding waren gesprekken tussen wethouder Bolsius van Rotterdam en vertegenwoordigers van diverse instellingen over de vraag of migranten met een beperking minder gebruik maken van voorzieningen dan autochtonen in vergelijkbare situaties en wat de redenen er voor kunnen zijn.

Fatima Majeeda is het voorbeeld van iemand die in staat is om instanties en migranten nader tot elkaar te brengen

Het project heeft een looptijd tot 2009. MEE Rotterdam Rijnmond is gevraagd door de gemeente Rotterdam om dit project te ontwikkelen en uit te voeren. Rohina Raghoebier is parttime projectmanager van het project ‘Samen verder in de gekleurde wereld van Rotterdam’ bij MEE. Op deze homepage zorgt zij de berichtgeving over de vorderingen van het project. U kunt haar bereiken via 010 282 11 11 of u kunt mailen naar rohina.raghoebier@meerotterdam.nl

Activiteiten binnen het project

In het najaar komen er twee bijeenkomsten in Rotterdam. Binnenkort meer hierover op deze pagina.

Publicaties over het project