Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Rotterdam Rijnmond biedt informatie en advies, ondersteuning en belangenbehartiging aan mensen met een beperking in de regio Rotterdam. MEE werkt voor iedereen met een beperking. Leeftijd of soort handicap speelt daarbij geen rol. Wij staan klaar voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, chronisch zieken, mensen met een visuele of auditieve handicap. MEE werkt nauw samen met de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR). MEE staat voor meeleven, meedenken en meedoen ...

De MEE-auto: Als het nodig is halen we u op of brengen we u thuis

Alle informatie over MEE Rotterdam Rijnmond

Overige websites van MEE Rotterdam Rijnmond

Meer informatie rondom beperkingen vindt u via de 15 rubrieken aan de linkerkant van uw beeldscherm of via de knoppen Zoeken en Specifiek Zoeken.